ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Хүлэмжийн дотор тал

Бид үрслэгээний тусгай зориулалтын хүлэмжтэй ба уг хүлэмжиндээ шинэ ургацын үрслэгээгээ бойжуулж тариалалтаа хийдэг.  Үйлдвэрлэлийн технологоо сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологоор тоноглон  шилэн хүлэмжнийхээ засвар үйлчилгээг хийдэг.

Хүлэмжийн гадна тал

Бид үрслэгээний тусгай зориулалтын хүлэмжтэй ба уг хүлэмжиндээ шинэ ургацын үрслэгээгээ бойжуулж тариалалтаа хийдэг.  Үйлдвэрлэлийн технологоо сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник технологоор тоноглон  шилэн хүлэмжнийхээ засвар үйлчилгээг хийдэг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *